top of page

Kitap / Makale

E. T. TULUNAY, “The Nif (Olympos) Mount Research and Excavation Project: An Introduction”

NİF BAŞPINAR Yalçın (Moskova)

NİF 1999-2001 Tulunay TEBE HABERLER 14 2002

NİF 2004 Tulunay TEBE

HABERLER 20 2005

NİF 2005 Tulunay TEBE

HABERLER 21 2006

NİF 2006 Tulunay TEBE

HABERLER 23 2007

NİF 2007 Tulunay TEBE

HABERLER 25 2008

NİF 2008 Tulunay TEBE

HABERLER 27 2009

NİF 2009 Tulunay TEBE

HABERLER 29 2010

NİF 2010 Tulunay TEBE

HABERLER 31 2011

NİF 2011 Tulunay TEBE

HABERLER 33 2012

NİF 2012 Tulunay TEBE

HABERLER 35 2013

NİF 2013 Tulunay TEBE

HABERLER 37 2014

NİF 2014 Tulunay TEBE

HABERLER 39 2015

NİF DAĞI 2004 Yılı Yüzey Araştırması Tulunay AST 23,2 2006

NİF DAĞI 2005 Yılı Yüzey Araştırması AST 24,2 2007

NİF DAĞI 2006 Yılı Kazısı Tulunay KST 29,3 2008

NİF DAĞI 2007 Yılı Kazısı Tulunay KST 30,3 2009

NİF DAĞI 2008 Yılı Kazısı Tulunay KST 31,2 2010

NİF DAĞI 2009 Yılı Kazısı Tulunay et alii KST 32,3 2011

NİF DAĞI 2010 Yılı Kazısı Tulunay et alii KST 33,3 2012

NİF DAĞI 2011 Yılı Kazısı Tulunay et alii KST 34,2 2013

NNİF DAĞI 2012 Yılı Kazısı Tulunay et alii KST 35,2 2014

NİF Tulunay CollAn XI 2012

NİF PALEOANTROPOLOJİ Yiğit et alii ArkST 23 2008

NİF METAL Baykan ArkST 27 2012

NİF KEMİK TARAK Peker OJOA 32,2 2013

NİF JEOFİZİK Büyüksaraç et alii MAA 13,1 

NİF CAM Özgümüş Türkiye'de Arkeometrinin Ulu Çınarları 2012

NİF CAM Özgümüş Şişecam 276, 2010

NİF BAŞPINAR Yalçın (Sofya)

NNİF BAŞPINAR Yalçın (Moskova) Özet

NİF BALLICAOLUK Türkmen-Peker 

NİF BALLICAOLUK Türkmen-Peker CollAn X 2011

Metal Buluntular ve Arkeometalurji: 

D. Baykan, “Mö.1.bin Batı Anadolu Demirciliğine Ait Yeni Veriler”, Türkiye Arkeolojisinde Metal: Arkeolojik ve Arkeometrik Çalışmalar (03-05 Ekim 2013 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi) Bildiriler Kitabı, Ankara, 2013, s. 157-165.

Keramik:

M. Bilgin - B. Derin, “Nif (Olympos) Dağı Karamattepe Yerleşmesi’nde Bulunan Kuşlu Kotyle ve Skyphoslarla İlgili İlk Değerlendirmeler”, K. Levent Zoroğlu’na Armağan - Studies in Honour of K. Levent Zoroğlu, İstanbul, 2013, s. 97 - 114.

Koruma-Onarım:

C. Baykan, “Nif Dağı Kazısı Demir Eserlerin Koruma ve Onarımları”, Türkiye Arkeolojisinde Metal: Arkeolojik ve Arkeometrik Çalışmalar (03-05 Ekim 2013 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi) Bildiriler Kitabı, Ankara, 2013, s. 198 - 205.

Nümismatik:

D. S. Lenger, “Yeni Bulgular Işığında Kaunos’a Atfedilen Makedon Kralî Darpları”, ADALYA 16, 2013,  s. 1 - 9.

Nümismatik:

D. S. Lenger, “Salamis’e Atfedilen Makedon Kralî Bronzlar Üzerine bir Değerlendirme”, OLBA 2013, s. 371 - 386.

bottom of page