top of page

Yayın, Konferans, Bildiri vb. Listesi

 

NİF DAĞI KAZISI ile İLGİLİ
YAYINLAR, KONFERANSLAR ve SUNUMLAR:



E. T. TULUNAY Yayınları:

  1) “Nif (Olympos) Dağı Araştırma Projesi Ön İnceleme Gezileri 1999 - 2001”, TEBE Haberler 14,  2002, s. 18 - 19.

  2) “Nif (Olympos) Dağı Araştırma Projesi: Yüzey Araştırması - 2004”, TEBE Haberler 20, 2005, s. 33 -  35.

  3) “Nif (Olympos) Dağı Araştırma Projesi: Yüzey Araştırması - 2005”, TEBE Haberler 21, 2006, s. 24 -  25.
  4) “Nif (Olympos) Dağı Araştırma Projesi: 2004 Yılı Yüzey Araştırması”, AST XXIII - 2, 2006, s. 189 - 200.  
  5) “Nif Dağı Kaçak Kazı ve Tahribatları”, İdol 31, 2006, s. 23 - 28.  
  6) “Nif (Olympos) Dağı Araştırma Projesi: 2005 Yılı Yüzey Araştırması”, AST XXIV, 2, 2007, s. 351 - 362. 
  7) “Nif (Olympos) Dağı Kazı ve Araştırma Projesi - 2006”, TEBE Haberler 23, 2007, s. 32 - 34.
  8) “Nif (Olympos) Dağı Kazı ve Araştırma Projesi: 2006 Yılı Kazısı”, KST XXIX, 3, 2008, s. 79 - 98.
  9) “Nif (Olympos) Dağı Kazı Çalışmaları - 2007”, TEBE Haberler 25, 2008, s. 30 - 32.
10) “Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesi: 2007  Yılı Kazısı”, KST XXX, 3, 2009, s. 411-426. 
11) “Nif (Olympos) Dağı Kazısı - 2008”, TEBE Haberler 27,  2009,  s. 21 - 22.

12) “Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesi: 2008 Yılı Kazısı”, KST XXXI - 2, 2010, s. 387 - 408.
13) “Nif (Olympos) Dağı Kazısı - 2009”, TEBE Haberler 29, 2010, s. 35 - 36.

14) “Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesi: 2009 Yılı Kazısı”, KST XXXII - 3, 2011,  s. 405 -  423.
15) “Nif (Olympos) Dağı Kazısı - 2010”, TEBE Haberler 31, 2011, s. 23 - 25.
16) “Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesi: 2010 Yılı Kazısı”, KST XXXIII  3, 2012, s. 147 - 171.
17) “Nif (Olympos) Dağı Kazısı - 2011”, TEBE Haberler 33, 2012, s. 32 - 35. 
18) “Smyrna (İzmir) Yakınlarında Birçok Kültürü Barındıran Dağ: Nif (Olympos)”, CollAn XI, 2012, s. 81 - 99. 
19) “Nif (Olympos) Dağı Kazısı - 2012”, TEBE Haberler 35, 2013, 38 - 41.

20) “Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesi: 2011 Yılı Kazısı” , KST XXXIV - 2, 2013, s. 233 - 252.

21) “Nif (Olympos) Dağı Kazısı - 2013”, TEBE Haberler 37, 2014, s. 32 - 34.

22) “Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesi: 2012 Yılı Kazısı”,  KST XXXV - 2, 2014, s. 343 - 357.

23) “The Nif (Olympos) Mount Research and Excavation Project: An Introduction”, Sovremenniye Problemy İzuçeniya İstorii Tserkvy (Sbornik Dokladov

         Mejdunarodnoy Konferentsii MGU İmeni Lomonosova, 7-8. 11. 2011), Moskova, 2014, s. 488-493, Res. 1 - 6 (s. 368 ile 369 arası renkli formada).

 

24) “Nif (Olympos) Dağı Kazısı - 2014”, TEBE Haberler 39, 2015, s. 43 - 46.

 

 

JEOFİZİK ORTAK YAYIN:

 

         A. Büyüksaraç - Ö. Bektaş - E. T. Tulunay - A. Ateş, “Identification of Buried Archaeological Substances Using Derivatives of Magnetic Anomalies in

         Nif (Olympos) Mountain, West Anatolia: A Case Study”, MAA (Mediterranean Archaeology and Archaeometry) 13, 2013, s. 1 - 8.

 

E. T. TULUNAY Konferansları: 


1) Anadolu Üniversitesi / Eskişehir 23 Mayıs 2001
   “Pelops’un Gizemi ve Nif Dağı Araşt ırma Projesi Ön Gezileri”  


2) İESOB Birlik Otel / Buca / İzmir 06 Eylül 2004
   “İzmir (Smyrna) Yakınlarında Birçok Kültürü Barındıran Dağ: Nif (Olympos)”


3) İESOB Birlik Otel / Buca / İzmir  01 Eylül 2005
    “Nif (Olympos) Dağı Araştırma Projesi - 2004 Yılı Yüzey Araştırması”


4) İESOB Birlik Otel / Buca / İzmir  04 Eylül 2006
  “Nif (Olympos) Dağı Araştırma Projesi -2005 Yılı Yüzey Araştırması"


5) Hilton Oteli / İzmir   06 Eylül 2006
    “Nif Dağı Araşt ırma ve Kazı Projesi: 1999 - 2006 Çalışmaları” 


6) İESOB Birlik Otel / Buca / İzmir  17 Ağustos 2007
    “Nif (Olympos) Dağı Araştırma Projesi ve 2006 Yılında Başlayan ilk Kazılar”


7) İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü   23 Ocak 2009
   “Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesi: 1999 - 2001; 2004 -2008”


8) Nif Dağı Kazı Evi Bahçesi Dağkızılca / Torbalı / İzmir  18 Ağustos 2009 
    “Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesi’ne Başlamamızın Onuncu Yılında Gerçekleştirdiklerimiz ve Hedeflerimiz: Buluntular  

      Işığında Bir Değerlendirme”


9) The Second International Conference on the Archaeology of Ionia, 31 Mayıs 2011

     Landscapes of Ionia: Towns in Transition - 2. Uluslararası İonia Arkeolojisi Konferansı (30 Mayıs - 02 Haziran 2011 Dokuz Eylül Üniversitesi

     Ömer Köse Konferans Salonu / İzmir)  “Field Researches in İonia: Nif - General Excavation Report and Karamattepe and Dağkızılca  / Nif

     Dağı Kazısı Genel Raporu,Karamattepe Yerleşmesi ve Karamattepe ile Dağkızılca Nekropolisleri


10) The International Scientific Conference ‘Ecclesiastical  07 Kasım 2011

       History Today:  Recent Paradigms  and New Approaches’ (07 - 09 Kasım 2011 Lomonossov Moskova Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesi Moskova / RUSYA)

       “The Nif (Olympos) Mountain Project: Excursions (1999 - 2001, Surveys (2004 - 2005) and Excavations (2006 - 2010)”

11) Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü (TEBE) 2011 - 2012 Yıllık Konferansları. 
       (Anadolu Medeniyet leri Araştırma Merkezi, Beyoğlu / İstanbul) 17 Nisan 2012
      “Smyrna (İzmir) Yakınlarında Birçok Kültürü Barındıran Dağ: Nif (Olympos)”

 

12) Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü (Osman Özbek Konferans Salonu) 16 Ocak 2014

      “İzmir İli Nif Dağı Kazısı Çalışmaları”



E. T. TULUNAY Bildirileri:


1) İÜ Edebiyat Fakültesi 2000 Yılı Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları Toplantısı - 1 (16 - 18 Nisan 2001 / İstanbul)
    Bildiri :  “Nif (Olympos)  Dağı Araştırma Projesi Ön İnceleme Gezisi: İzmir - Manisa 2000” 


2)  İÜ Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı  (16 - 18 Nisan 2002 / İstanbul)
     Bildiri:  “Nif (Olympos) Dağı Araştırma Projesi Ön İnceleme Gezileri 1999 - 2001”


3) 1. Uluslararası Smyrna (İzmir) Sempozyumu (21 - 23 Temmuz 2003 / İzmir)
     Bildiri: “Smyrna (İzmir) Yakınlarında Birçok Kültürü Barındıran Dağ: Nif (Olympos).  Nif (Olympos) Dağı Araşt ırma Projesi Ön İnceleme Gezileri”


4)  İÜ Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı (18 - 20 Nisan 2005 / İstanbul)
     Bildiri: “Nif (Olympos) Dağı Araşt ırma Projesi - 2004 Yüzey Araştırması”   

   
5)  27. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (30 Mayıs - 03 Haziran 2005 Akdeniz Üniversitesi / Antalya)
     Bildiri:  “Nif (Olympos) Dağı Araştırma Projesi - 2004 Yılı Yüzey Araştırması"


6)  İÜ Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı (08 - 10 Mayıs 2006 / İstanbul)
      Bildiri: “Nif (Olympos) Dağı Araştırma Projesi - 2005 Yılı Yüzey Araştırması”  

     
7)  28. Uluslararası Kazı, Araşt ırma ve Arkeometri Sempozyumu  (29 Mayıs - 03 Haziran 2006 Onsekiz Mart Üniversitesi / Çanakkale)
     Bildiri:  “Nif (Olympos) Dağı Araştırma Projesi: 2005 Yılı Yüzey Araştırması” 


8) İÜ Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı (30 Nisan - 02 Mayıs 2007 / İstanbul)
    Bildiri: “Nif (Olympos) Dağı Kazı ve Araştırma Projesi - 2006 Yılı Kazısı”      

9)  29. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (28 Mayıs - 01 Haziran 2007 Kocaeli Üniversit esi / İzmit / Kocaeli)
     Bildiri:  “Nif (Olympos) Dağı Kazı ve Araştırma Projesi: 2006 Yılı Kazıları”


10) İÜ Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı - 8 (20 - 22 Mayıs 2008 / İstanbul)
       Bildiri: “Nif (Olympos) Dağı 2007 Yılı Kazısı”   


11) 30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (26 - 30 Mayıs 2008 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi / Ankara) 
       Bildiri:  “Nif (Olympos) Dağı Kazısı 2007”


12) İÜ Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı - 9  (15 - 17 Nisan 2009 / İstanbul)
      Bildiri: “Nif (Olympos) Dağı 2008 Yılı Kazısı”   


13) İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İzmir Kazıları Bilgilendirme Toplant ısı - 1 (18 Nisan 2009 Balçova Termal Otel / İzmir)
      Bildiri: “Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazıları: 2004 - 2008”


14) 31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (25 - 29 Mayıs 2009 Pamukkale Üniversitesi / Denizli)
       Bildiri:  “Nif (Olympos) Dağı Kazısı - 2008”


15) İÜ Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplant ısı - 10  (27 - 29 Nisan 2010 / İstanbul)
       Bildiri: “Nif (Olympos) Dağı 2009 Yılı Kazısı”     


16) Türk Tarih Kurumu ‘İstanbul’un Doğu Roma Günleri’ Bizans’ın Dünya Kültürüne Katkıları Uluslararası Bizans Kültürü Sempozyumu 

       (21 - 23 Mayıs 2010 Dedeman Oteli / İstanbul) 

        Bildiri:  “İzmir - Nif Dağı Araştırmaları”
        (Not: Bu Bildiri, rahatsızlığım nedeniyle Prof. Dr. Asnu Bilban Yalçın tarafından sunulmuştur)


17)  32. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (24 - 28 Mayıs 2010 Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Harbiye / İstanbul)
        Bildiri:  “Nif (Olympos) Dağı Kazısı - 2009”


18) İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İzmir Kazıları Bilgilendirme Toplantısı - 2 (09 Nisan 2011 Balçova Termal Otel / İzmir) 
       Bildiri: “İzmir İli Nif (Olympos) Dağı Kazısı 2006 - 2010”


19) İÜ Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplant ısı - 11 (02 - 04 Mayıs 2011 / İstanbul)
       Bildiri: “Nif (Olympos) Dağı 2010 Yılı Kazısı” 

20) 33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (23 - 27 Mayıs 2011 İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi / Malatya)              
        Bildiri: “Nif (Olympos) Dağı 2010 Yılı Kazısı”


21) İÜ Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplant ıs ı - 12  (02 - 04 Mayıs 2012 / İstanbul)   
       Bildiri: “Nif (Olympos) Dağı Kazısı 2011 Yılı Çalışmaları”


22) 34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu  (28 Mayıs - 01 Haziran 2012 Hitit Üniversitesi Anitta Hotel / Çorum)              
       Bildiri: “Nif (Olympos) Dağı 2011 Yılı Kazısı”


23) İzmir İli Kazı Başkanları Toplantısı (01 Eylül 2012 / Nif Dağı Kazı Evi, Dağkızılca / Torbalı / İzmir)
       Bildiri: “Smyrna (İzmir) Yakınlarında Birçok Kültürü Barındıran Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesi: Bilimsel Değerlendirme ve Sorunlar”

       

Poster Sunumlar: (E. T. TULUNAY tarafından hazırlanmıştır):


1) “Nif (Olympos) Dağı Araştırma Projesi Ön İnceleme Gezileri 1999 - 2001” İÜ Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı - 2,

      İstanbul - 2002 İstanbul Üniversitesi / İstanbul (16 - 18 Nisan 2002)

2) “Nif (Olympos) Dağı Araştırma Projesi - 2004 Yılı Yüzey Araştırması” İÜ Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı - 5,

       İstanbul - 2005 İstanbul Üniversitesi / İstanbul (18 - 20 Nisan 2005)


3) “Nif (Olympos) Dağı Araştırma Projesi - 2004 Yılı Yüzey Araştırması” İstanbul Üniversitesi Bilim Günleri - I, İstanbul (13 - 14 Nisan 2006)


4) “Nif (Olympos) Dağı Araştırma Projesi - 2005 Yılı Yüzey Araştırması” İÜ Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı - 6,

      İstanbul - 2006 İstanbul  Üniversitesi / İstanbul (08 - 10 Mayıs 2006)       

                    
5) “Nif (Olympos) Dağı Kazı ve Araşt ırma Projesi - 2005 Yılı Yüzey Araştırması ve 2006 Yılı Kazısı”  İstanbul Üniversitesi Bilim Günleri - II,

       İstanbul (06 Nisan 2007 Cuma)


6) “Nif (Olympos) Dağı Kazı ve Araşt ırma Projesi -  2006 Yılı Kazısı” İÜ Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı - 7,

      İstanbul - 2007 İstanbul Üniversitesi / İstanbul (30 Nisan - 02 Mayıs 2007)


7) “Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesi - 2007 Yılı Kazısı” İÜ Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı - 8,

      İstanbul - 2008 İstanbul Üniversitesi / İstanbul (20 - 22 Mayıs 2008)


8) “Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesi - 2008 Yılı Kazısı” İÜ Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı - 9,

      İstanbul - 2009 İstanbul Üniversitesi / İstanbul (15 - 17 Nisan 2009)


9) “Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesi - 2009 Yılı Kazısı” İÜ Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı - 10,

      İstanbul - 2010 İstanbul  Üniversitesi / İstanbul (27 - 29 Nisan 2010)

10) “Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesi - 2010 Yılı Kazısı" İÜ Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı - 11,

       İstanbul - 2011 İstanbul Üniversitesi / İstanbul (02 - 04 Mayıs 2011)


11) “Nif Dağı Kazısı”  2011 Müzeler Haftası İzmir Arkeoloji Müzesi / İzmir  (18 - 30 Mayıs 2011)


12) “Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesi - 2011 Yılı Kazısı" İÜ Edebiyat  Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı - 12,

       İstanbul - 2012  İstanbul Üniversitesi / İstanbul (02 - 04 Mayıs 2012)

 

13) “Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesi - 2012 Yılı Kazısı”, www.istanbul.edu.tr/nif



E. T. TULUNAY ile Söyleşiler: 


1)  “Olympos’un Sırrı Çözülüyor”, İzmir Life 39, 2004, s. 88 - 91. (D. Özsüphandağ Yayman)
   

2)  Nif (Olympos) Dağı Araştırma Projesi”, Bilim ve Ütopya 128, 2005, s. 63 - 65.  (E. Ildız)

 

 



A. B. YALÇIN Yayınları:


1)  “The Nif (Nymphaion) Mountain Project: A new Byzantine complex discovered” Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies, Sofia

      22 - 27 August 2011,ed. by A. Nikolov, volume III, Abstract of Free Communications, Sofya, 2011, s. 23.
 

2)  “The Nif Mountain Project: The Byzantine Complex at Başpınar”, Lomonossov Universit y, Moskova, 2011, s. 297-300.

 

3)  “The Byzantine Complex of Başpınar”, Sovremenniye Problemy İzuçeniya İstorii Tserkvy (Sbornik Dokladov Mejdunarodnoy Konferentsii

       MGU İmeni Lomonosova, 7-8. 11. 2011), Moskova, 2014, s. 494-501, Res. 1 - 6 (s. 368 ile 369 arası renkli formada).



A. B. YALÇIN Konferansları:


1) The Second International Conference on the Archaeology of Ionia, 31 Mayıs 2011 Landscapes of Ionia: Towns in Transition - 2. Uluslararası İonia Arkeolojisi  

Konferansı (30 Mayıs - 02 Haziran 2011 Dokuz Eylül  Üniversitesi Ömer Köse Konferans Salonu / İzmir)  “Başpınar Bizans yapıları - Byzantine Buildings at Başpınar”


2) The International Scient ific Conference ‘Ecclesiastical 07 Kasım 2011 History Today:  Recent Paradigms  and New Approaches’ (07 - 09 Kasım 2011 Lomonossov Moskova Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesi Moskova / RUSYA) “Byzantine Buildings at Başpınar”



A. B. YALÇIN Bildirileri:


1) Türk Tarih Kurumu ‘İstanbul’un Doğu Roma Günleri’ 23 Mayıs 2010 Uluslararası Bizans Kültürü Sempozyumu (21 - 23 Mayıs 2010 Bizans’ın Dünya Kültürüne Katkıları, Dedeman Oteli / İstanbul) “İzmir - Nif Dağı Araştırmaları” (Bu Bildiri, E. T. Tulunay’ın rahatsızlığı nedeniyle Prof. Dr. A. B.Yalçın tarafından sunulmuştur)

2) International Symposium: Byzantium and Historical Continuity  10 Temmuz 2011 (ECCD:  European Cultural Centre of Delphi 08 - 10 Temmuz 2011 Delfi /  

YUNANİSTAN) “The Nif Mountain  Project: The Byzant ine Complex at Başpınar”
 

3) 22th International Byzantine Studies Congress. (The Bulgarian Association of Byzantinists and Medievists University of Sofia St. Kliment Ohridski 22 - 27 Ağustos 2011 Sofya / BULGARİSTAN) “The Nif Mountain Project: A New Byzantine Complex Discovered”


Ü. ÖZGÜMÜŞ Yayınları:


1) Ü. Özgümüş, “Nif (Olympos) Dağı Camları”, Şişecam 276, 2010, s. 16 - 17.


2) Ü. Canav-Özgümüş, S. Kanyak, “Nif (Olympos) Dağı Kazıları Cam Buluntuları”, Türkiye’de Arkeometrinin Ulu Çınarları / Two Eminent Contributors to Archaeometry in Turkey, Prof. Dr. Ay Melek Özer ve Prof. Dr. Şahinde Demirci’ye Armağan / To Honour of Prof. Dr. Ay Melek Özer and Prof. Dr. Şahinde Demirci, İstanbul, 2012, s. 295 - 301.



Ü. ÖZGÜMÜŞ Panel, Konferans ve Çalıştay Sunumları:


1) Dokuz Eylül Üniversitesi ile İzmir Fransız Kültür Merkezi  02 Kasım 2011 “Cam Arkeolojisinde Son Gelişmeler” Paneli (02 Kasım 2011/ İzmir)
“Marmaray, Hünkâr Kasrı, Pantokrator, Enez ve Nif Camları”


2) The Second International Conference on the Archaeology of Ionia,  31 Mayıs 2011 Landscapes of Ionia: Towns in Transition - 2. Uluslararası İonia Arkeolojisi

Konferansı (30 Mayıs - 02 Haziran 2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Ömer Köse Konferans Salonu / İzmir) “Glass Finds from Nif”


3) II. ODTÜ Arkeometri Çalıştayı: Türkiye Arkeolojisi’nde Cam: 06 Ekim 2011 Arkeolojik ve Arkeometrik Çalışmalar (06 - 08 Ekim 2011 ODTÜ Kültür Kongre Merkezi /

Ankara) “Tarihsel Süreçte Anadolu’da Cam Üretimi”  (Çalıştay Programı Broşüründe Nif (Olympos) Dağı Karamattepe KM 1 Buluntusu Mö.4.y.yıl Cam Kâse Resmi)
 

L. DOĞER Konferansı:  


The Second International Conference on the Archaeology of Ionia,  31 Mayıs 2011 Landscapes of Ionia: Towns in Transition - 2. Uluslararası İonia Arkeolojisi Konferansı (30 Mayıs - 02 Haziran 2011 Dokuz Eylül  Üniversitesi Ömer Köse Konferans Salonu / İzmir)  “Nif - Başpınar Seramik Buluntuları (Bizans ve Sonrası Dönem) -  Pottery Finds from Nif-Başpınar (Byzant ine-Post Byzantine)”

M. PEKER (TÜRKMEN) Yayınları:


1)  “İzmir Nif Dağı Ballıcaoluk Yerleşimine İlişkin Gözlemler”, CollAn 10, 2011, s. 261 - 275.


2)  “İzmir Nif Dağı’nda Bir Kale Yerleşimi: Ballıcaoluk”, Türkiye’de İskân ve Şehirleşme Tarihi (Yayım. M. A. Beyhan), İstanbul, 2012,s. 1 - 15.



3)  “A Double Bone Comb From Karamattepe, The Nif Mountain Excavation” OJOA 32,2, 2013, s. 147 - 161. 


M. PEKER (TÜRKMEN) Konferansları:


1)  DAI-Alman Arkeoloji Enstitüsü / ATİNA   10 Mart 2010 “Ballıcaoluk. A Hellenistic Fortification on the Nif  (Olympos) Mountain near Smyrna”

2)  The Second International Conference on the Archaeology of Ionia, 31 Mayıs 2011 Landscapes of Ionia: Towns in Transition - 2. Uluslararası İonia Arkeolojisi

Konferansı (30 Mayıs - 02 Haziran 2011 Dokuz Eylül  Üniversitesi Ömer Köse Konferans Salonu / İzmir) "Nif Dağında Bir kale Yerleşimi: Ballıcaoluk -   Ballıcaoluk,  an Associate Site to Nif"


M. TÜRKMEN Bildirileri ve Poster Sunumu:


1) İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi  25 Mayıs 2010 ‘Türkiye’de İskân ve Şehirleşme Tarihi’ Sempozyumu “İzmir Nif Dağı’nda bir Kale Yerleşimi: Ballıcaoluk” 
 

2) “Nif (Olympos) Dağı Araştırma ve Kazı Projesi: Ballıcaoluk Yerleşimi Çalışmaları” İÜ Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı - 11, İstanbul - 2011 stanbul Üniversitesi / İstanbul (02 - 04 Mayıs 2011)


D. BAYKAN Yayınları:

1) “Nif (Olympos) Dağı Kazısı Metal Buluntularının Tipolojik ve Analojik Değerlendirmesi” ArkST 27, 2012, 231-246.

 

2) “Batı Anadolu’dan Yeni Arkeometalurjik Veriler”, ArkST 28, Ankara, 2013, s. 191-204.

 

3) “Mö.1.bin Batı Anadolu Demirciliğine Ait Yeni Veriler”, Türkiye Arkeolojisinde Metal: Arkeolojik ve Arkeometrik Çalışmalar (03-05 Ekim 2013 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi) Bildiriler Kitabı, Ankara, 2013, s. 157-165.

 


D. BAYKAN Konferansı:


The Second International Conference on the Archaeology of Ionia,31 Mayıs 2011 Landscapes of Ionia: Towns in Transition - 2. Uluslararası İonia Arkeolojisi Konferansı (30 Mayıs - 02 Haziran 2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Ömer Köse Konferans Salonu / İzmir)  “Nif Dağı Metal Buluntuları - Metal Finds from Nif”

D. BAYKAN Bildirileri:


1)  33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu  26 Mayıs 2011  (23 - 27 Mayıs 2011 İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi / Malatya) “Nif (Olympos) Dağı Kazısı Metal Buluntularının Tipolojik ve Analojik Değerlendirmesi” 
 

2) The XVIIth International Congress of Ancient Bronzes. 21 Mayıs 2011 (Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi 20 - 26 Mayıs 2011 / İzmir) “Nif (Olympos) Dağı Kazılarında Bulunan  Mö.6.-8.y.yıllara ait  Bronz Eserler - Archaic Bronze Finds of Nif (Olympos)  Mountain Excavations”


3) 34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu  31 Mayıs 2012  (28 Mayıs - 01 Haziran 2012 Hitit Üniversitesi Anitta Hotel / Çorum) “Batı Anadolu’dan Yeni Arkeo-metalurjik Veriler”


4)  Mekân Analizi ve Yerleşim Sistemleri Sempozyumu (Trakya  01 Şubat 2013  Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi 01 - 02 Şubat 2013 / Edirne) “Nif Dağı’nda Saptanan Metal İşliğinin Mekân Analizi” 

 

D. S. LENGER Yayınları:

 

1) “Yeni Bulgular Işığında Kaunos’a Atfedilen Makedon Kralî Darpları”, ADALYA 16, 2013,  s. 1 - 9.

 

2) “Salamis’e Atfedilen Makedon Kralî Bronzlar Üzerine bir Değerlendirme”, OLBA 2013, s. 371 - 386.


 

D. S. LENGER Konferansı ve Bildirisi:


1) The Second International Conference on the Archaeology of Ionia, 31 Mayıs 2011 Landscapes of Ionia: Towns in Transition - 2. Uluslararası İonia Arkeolojisi Konferansı (30 Mayıs - 02 Haziran 2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Ömer Köse Konferans Salonu / İzmir) “Nif Sikkeleri - Coins from Nif” 


2)  First International Congress of the Anatolian Monetary History and  25 Şubat 2013 Numismatics - Birinci Uluslararası Anadolu Para Tarihi ve Numismatik Kongresi (25 - 28 Şubat 2013 Suna – İnan Kıraç Akdeniz  Medeniyetleri Araşt ırma Enstitüsü / Antalya) “Nif (Olympos) Dağı Kazılarında Bulunan Sikkeler” 

 

 

M. BİLGİN - B. DERİN Yayını:

 

M. Bilgin - B. Derin, “Nif (Olympos) Dağı Karamattepe Yerleşmesi’nde Bulunan Kuşlu Kotyle ve Skyphoslarla İlgili İlk Değerlendirmeler”, K. Levent Zoroğlu’na Armağan - Studies in Honour of K. Levent Zoroğlu, İstanbul, 2013, s. 97 - 114.

 


M. BİLGİN Konferansı ve Bildirisi:


1)  The Second International Conference on the Archaeology of Ionia, 31 Mayıs 2011 Landscapes of Ionia: Towns in Transition - 2. Uluslararası İonia Arkeolojisi

Konferansı (30 Mayıs - 02 Haziran 2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Ömer Köse Konferans Salonu / İzmir) “Nif Dağı Karamattepe, Ballıcaoluk ve Dağkızılca Keramik

Buluntuları -Pottery Finds from Nif: Karamattepe, Ballıcaoluk, Dağkızılca”

2) Dokuz Eylül Üniversitesi ile İzmir Fransız Kültür Merkezi  13 Ekim 2010 International Workshop: Hellenistic Ceramics in Anatolia  4th to 1st Cent. B.C. (12 - 14 Ekim 2010 / İzmir)“Nif (Olympos) Dağı Hellenistik Dönem Keramikleriyle İlgili İlk Düşünceler”


 

C. BAYKAN Yayını:

 

1) “Nif Dağı Kazısı Demir Eserlerin Koruma ve Onarımları”, Türkiye Arkeolojisinde Metal: Arkeolojik ve Arkeometrik Çalışmalar (03-05 Ekim 2013 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi) Bildiriler Kitabı, Ankara, 2013, s. 198 - 205.

 

2) “Restorations and Conservations Process Applied for Bronze Finds of Nif (Olympos) Mountain Excavations”, Greek and Roman Bronzes from the Eastern Mediterranean. Acta of XVIIth International Bronze Congress, İzmir, 20-25 Mayıs 2012, Colloquia Anatolica et Aegaea. Acta congressus communis omnium gentium Smyrnae IV Ed., E. Laflı, (baskıda).

 

3)"Restorations and Conservations Process Applied for Bronze Finds of Nif (Olympos) Mountain Excavations”, Greek and Roman Bronzes from the Eastern Mediterranean. Acta of XVIIth International Bronze Congress, İzmir, 20-25 Mayıs 2012.

 

4)“Restorations and Conservations Process Applied for Bronze Finds of Nif (Olympos) Mountain Excavations”, Greek and Roman Bronzes from the Eastern Mediterranean. Acta of XVIIth International Bronze Congress, İzmir, 20-25 Mayıs 2012, Colloquia Anatolica et Aegaea. Acta congressus communis omnium gentium Smyrnae IV Ed., E. Laflı (baskıda).

 

 

C. BAYKAN Poster Sunumu:


1) “Nif (Olympos) Dağı Kazısı Koruma ve Onarım Çalışmaları” İÜ Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı - 12, İstanbul - 2012 İstanbul Üniversitesi / İstanbul (02 - 04 Mayıs 2012)

 

2) “Restorations and Conservations Process Applied for Bronze Finds of Nif (Olympos) Mountain Excavations”, Greek and Roman Bronzes from the Eastern Mediterranean. Acta of XVIIth International Bronze Congress, İzmir, 20-25 Mayıs 2012.


 

G. BEKTAŞ Bildirisi ve Poster Sunumu:


1) International Symposium  Olive Oil and Wine Production 17 Kasım 2011 in Eastern Mediterranean During Antiquity Urla / İzmir “Nif (Olympos) Dağı İşlik Araştırmaları”
 

2) “Nif (Olympos) Dağı İşlikleri” İÜ Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı - 12, İstanbul - 2012 İstanbul Üniversitesi / İstanbul 02 - 04 Mayıs 2012)
 

 

A. YİĞİT,  P.  GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU,  A. Y. YAVUZ Yayını:


“Nif (Olympos) Dağı Kazısı: 2006 Nif Dağı Kazısı’ndan çıkan İskeletlerin Antropolojik Analizi”, ArkeometriST XXIII, 2008, s. 111 - 126.                

            
 

A. YİĞİT - A. Y. YAVUZ Sunumu:
 

29. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (28 Mayıs - 01 Haziran 2007 Kocaeli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Umuttepe Yerleşkesi / İzmit) 
“2006 Nif Dağı Kazısı’ndan Çıkan İskeletlerin Antropolojik Analizi”
 

 

A. Y. YAVUZ Sunumu:


34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (28 Mayıs - 01 Haziran 2012 Hitit Üniversitesi Anitta Hotel / Çorum)  “Nif Dağı Antik Çağ İnsanları”
 

 

F. A. YÜKSEL Sunumu:
 

Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (TURQUA) VI (16 - 18 Mayıs 2007) İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü / İstanbul “İzmir (Nif) Kazılarında Arkeojeofizik Çalışmalar”


 

 

 

    

bottom of page